1% podatku – Dziękujemy za wsparcie

Bardzo dziękujemy wszystkim , którzy zdecydowali się przekazać swój 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia w rozliczeniu za rok 2018. W tym roku na konto klubu z tego właśnie tytułu wpłynie 4265 pln., środki te zostaną przesunięte na zakup sprzętu lub modernizację obiektu przy ul. Dziennikarskiej. Pragniemy dodać, iż rok temu otrzymaliśmy kwotę w wys. 2781 pln , która w całości została przekazana na zakup kontenera.

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na hojność w następnych latach .