Powołania na sobotę 15.06

  1. Korniluk Antek
  2. Porter Julian
  3. Prudzicz Kuba
  4. Sieradzan Paweł
  5. Sala Maks
  6. Walewski Sebastian
  7. Zgliczyński Marcin
  8. Zgliczyński Mateusz
  9. Zgliczyński Mikołaj
  10. Zielińska Ola