OPŁATY

OPŁATY DZIECI

DANE DO PRZELEWU:

UKS ORŁY ZIELONKA

, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka

Numer rachunku bankowego: 

85 1090 2590 0000 0001 4303 4279

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz rocznik, grupę oraz miesiąc, za który jest wpłata                (np. Kowalski Jan 2008B, 02)

DZIECI:

Składka członkowska wynosi 190 złotych miesięcznie od jednego zawodnika, w przypadku rodzeństwa składka wynosi 360 złotych miesięcznie za dwóch zawodników. Miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, wysokość składki wynosi 90 zł w przypadku rodzeństwa składka  wynosi 160 zł. 

Składka płatna jest w okresie 12 miesięcy. 

PRZEDSZKOLAKI: 

Składka członkowska wynosi 140 zł miesięcznie.  W przypadku rodzeństwa składka wynosi 260 złotych miesięcznie za dwa treningi w tygodniu za dwóch zawodników. Miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, wysokość składki wynosi 70 zł w przypadku rodzeństwa składka  wynosi 120 zł..

Składka płatna jest w okresie 12 miesięcy. 

Składki należne za poszczególne miesiące należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesi

OPŁATY SENIORZY

DANE DO PRZELEWU:

UKS ORŁY ZIELONKA

, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka

Numer rachunku bankowego:

09 1090 2590 0000 0001 4303 4289

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko zawodnika, grupę oraz miesiąc, za który jest wpłata   (np. Kowalski Jan SENIORZY,02)

Aktualnie składka członkowska sekcja  ‘SENIORZY’ wynosi 100 złotych miesięcznie od zawodnika powyżej 20 roku życia, zawodnicy poniżej 20 roku życia składka wynosi 80 zł . Za miesiąc lipiec i grudzień , wysokość składki wynosi 50 zł. Składka płatna jest w okresie 12 miesięcy. 

Składki należne za poszczególne miesiące należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.