OPŁATY

OPŁATY DZIECI

DANE DO PRZELEWU:

UKS ORŁY ZIELONKA

, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka

Numer rachunku bankowego: 

85 1090 2590 0000 0001 4303 4279

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz rocznik, grupę oraz miesiąc, za który jest wpłata                (np. Kowalski Jan 2008B, 02)

DZIECI:

Składka członkowska wynosi 150 złotych miesięcznie od jednego zawodnika, w przypadku rodzeństwa składka wynosi 280 złotych miesięcznie za dwóch zawodników. Miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, wysokość składki wynosi 70 zł w przypadku rodzeństwa składka  wynosi 120 zł. 

Składka płatna jest w okresie 12 miesięcy. 

PRZEDSZKOLAKI: 

Składka członkowska wynosi 80 złotych miesięcznie przy uczęszczaniu na treningi raz w tygodniu, 110 przy dwóch treningach w tygodniu.  W przypadku rodzeństwa składka wynosi 140 za treningi raz w tygodniu lub 200 złotych miesięcznie za dwa treningi w tygodniu za dwóch zawodników. Miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, wysokość składki wynosi 50 zł w przypadku rodzeństwa składka  wynosi 100 zł..

Składka płatna jest w okresie 12 miesięcy. 

Składki należne za poszczególne miesiące należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesią

OPŁATY SENIORZY

DANE DO PRZELEWU:

UKS ORŁY ZIELONKA

, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka

Numer rachunku bankowego:

09 1090 2590 0000 0001 4303 4289

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko zawodnika, grupę oraz miesiąc, za który jest wpłata   (np. Kowalski Jan SENIORZY,02)

Aktualnie składka członkowska sekcja  ‘SENIORZY’ wynosi 100 złotych miesięcznie od zawodnika powyżej 20 roku życia, zawodnicy poniżej 20 roku życia składka wynosi 80 zł . Za miesiąc lipiec i grudzień , wysokość składki wynosi 50 zł. Składka płatna jest w okresie 12 miesięcy. 

Składki należne za poszczególne miesiące należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.