Turniej w Radości 24.02

W niedzielę zagramy turniej w Radości, przy ul. Bajkowej 17/21.

Zbiórka 8:45. Pierwszy mecz 9:30
Zabieramy buty do gry na hali, legitymację, wodę i 40zł.

Powołani:

Krasowski Adam

Mosiejczuk Igor

Mikina Roman

Olendzki Jan

Pawlak Szymon

Prudzicz Kuba

Zgliczyński Mikołaj

Rostkowski Patryk