Podział na grupy od 4.03

Od przyszłego tygodnia trenujemy podzieleni na dwie grupy.

Na początku każdego miesiąca będę informował o ewentualnych zmianach.

Grupa Biała:

Korniluk

Porter

Olendzki

Sala

Walewski

Zgliczyński Marcin

Zgliczyński Mateusz

Zgliczyński Mikołaj

Rostkowski

Chlebicki

Sieradzan

Krasowski

Mikina

Pawlak

Niemyjski

Grupa czarna:

Agwu

Bagiński

Godlewska

Prudzicz

Sawicki

Słowiński

Sobieściak

Pajło

Wiatrak

Ropiak

Kijewski

Makarow

Mosiejczuk