Turniej w Kobyłce 24.03

W najbliższą niedzielę gramy turniej w Kobyłce, przy ul. Napoleona 2A.

Zbiórka 9 30. Turniej potrwa maksymalnie do 15.

Zabieramy legitymacje, buty na sztuczną nawierzchnię, ochraniacze, wodę i po 40 zł.

Powołani:

Korniluk

Krasowski

Mikina

Olendzki

Niemyjski

Pawlak

Porter

Prudzicz

Sieradzan

Sobieściak

Sala

Walewski

Zgliczyński Marcin

Zgliczyński Mateusz

Zgliczyński Mikołaj

Rostkowski

W razie nieobecności proszę o kontakt.