NOWY HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ZIMOWY

Poniedziałek    18-19 Tr – Motoryczny z Tr Jarek ul. Inżynierska budynek technikum

Wtorek              17:00 – 18:30 BOISKO

Środa                20:00 -21  balon ul. Strażacka

Piątek              17:00 – 18:30 BOSIKO