Informacja dotycząca turnieju w Kobyłce r.2010

Informacja od organizatora turnieju Wicher Cup:

Ze względu na ograniczoną liczbę osób na obiekcie dopuszczamy możliwość wejścia maksymalnie 7 rodziców z każdego zespołu. Rodzice po wejściu na obiekt prosimy, aby wchodzili w maseczkach aż do momentu zajęcia miejsca na trybunach.

Każdy zawodnik oraz rodzic dostanie do wypełnienia kwestionariusz Covid, który musi wypełnić, jeśli chce wziąć udział w turnieju.