WALNE!!! 11 marca godz 18:30

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Uczniowskiego Klubu UKS Orły Zielonka

Zarząd UKS Orły Zielonka zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 11 marca 2022 roku o godzinie 18.30 w kontenerze szkoleniowym UKS Orły Zielonka na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków UKS Orły Zielonka:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków stowarzyszenia UKS Orły Zielonka

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przedstawienie składu Zarządu Klubu.

6. Przedstawienie wniosku Zarządu stowarzyszenia w przedmiocie podniesienia składki członkowskiej z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

7. Dyskusja.

8. Głosowanie w przedmiocie podniesienia składki członkowskiej z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

9. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.

10. Dyskusja.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd UKS Orły Zielonka serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 11 marca 2022 roku na godzinę 18,45.

Zarząd UKS Orły Zielonka