Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Klubu…

UKS Orły Zielonka informuje, iż z dniem 1 marca 2022r. funkcję prezesa zarządu objęła Pani Edyta Zaręba. Dotychczasowy członek zarządu zastąpił na tym stanowisku Panią Justynę Wysocką- Jankowską, która z dniem 28 lutego 2022r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Ustępująca Pani Prezes nadal pozostaje we władzach klubu jako Członek Zarządu. Ustępującej Pani Prezes dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Klubu.

Obu Paniom życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz w życiu prywatnym.

Obecny skład Zarządu UKS Orły Zielonka:

Prezes : Edyta Zaręba

Sekretarz: Adam Borowski

Członkowie Zarządu :

– Justyna Wysocka-Jankowska

– Wojciech Moćko

– Konrad Krysiński