Walne Zebranie UKS Orły Zielonka

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Orły Zielonka ‼️

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków, Rodziców dzieci trenujących w UKS Orły Zielonka oraz sympatyków Klubu na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 września 2023r. na obiekcie OKiS Zielonka przy ulicy Łukasińskiego 1/3. Początek zebrania  godzina 18:45 – I termin, 19:00 – II termin. 

Statut umieszczony jest na naszej stronie internetowej.         

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1.  Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Komisja Skrutacyjna)

3.  Stwierdzenie prawomocności obrad przez Komisję skrutacyjną

4.  Zatwierdzenie porządku obrad

5.  Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

6.  Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji i przedstawienie propozycji dotyczących kierunków działań na lata 2023-2025

7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.

8.  Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi, członkom zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – głosowanie jawne.

9.   Wskazanie i ogłoszenie listy kandydatów do Zarządu

10. Wskazanie i ogłoszenie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej

11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – glosowanie jawne.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Dyskusja i przyjęcie uchwał.

14. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.

15. Wystąpienie Prezesa UKS Orły Zielonka

16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków

Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o liczne przybycie.