Walne zebranie oraz wybory zarządu na lata 2023-2025

Szanowni Członkowie i Sympatycy Klubu ‼️

Na wstępie chcielibyśmy Wam wszystkim bardzo serdecznie  podziękować za tak liczne przybycie na zebranie wyborcze. 

Podsumowanie walnego zebrania wyborczego członków UKS Orły Zielonka

✔️ Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu  latach 2021-2023

✔️ Udzielono absolutorium ustępującemu Prezesowi, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

✔️ Wybrano nowe władze Klubu, w skład których weszło 6 reprezentantów sekcji dziecięcej i 2 reprezentantów sekcji seniorów.

✔️ Przedstawiono plany na kolejną kadencję Zarządu Klubu

Zarząd UKS ORŁY ZIELONKA na lata 2023-2025 ⤵️

PREZES ZARZĄDU 

Edyta Zaręba ( sekcja dziecięca rocznik 2013 )

SEKRETARZ

Konrad Krysiński  ( sekcja dziecięca rocznik 2015, 2014, 2011 )

CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

Damian Pacuszka ( sekcja dziecięca rocznik 2015 )

Adam Borowski ( seniorzy )

Justyna Jankowska  ( seniorzy )

Komisja Rewizyjna ⤵️

Wojciech Moćko – Przewodniczący ( rocznik 2013 )

Karol Domański – Sekretarz ( rocznik 2015 )

Bartosz Rybak   – Członek komisji ( rocznik 2015 )

Nowym władzom Klubu życzymy powodzenia i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia założonych celów.