Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka połączony z testami sprawności fizycznej

Szanowni Członkowie Klubu, Zawodnicy, Sympatycy ⚽🦅

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 21 lutego podpisaliśmy z Powiatem Wołomińskim umowę nr 93 o realizację zadania publicznego po tytułem „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka połączony z testami sprawności fizycznej „.

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 15 kwietnia 2024 do dnia 30 czerwca 2024

Wartość projektu: 15200,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Powiatu Wołomińskiego : 13500,00 PLN

Zarząd Klubu