Decyzje podjęte na Zgromadzeniu Członków Klubu

Niestety frekwencja na zebraniu była bardzo słaba na 160 członków było tylko 19 osób w tym 17 członków z prawem głosu.

Decyzje jakie zapadły na spotkaniu: 1. Komisja Rewizyjna i Członkowie klubu udzielili absolutorium Zarządowi UKS „Orły Zielonka” za rok obrotowy 2018. 2. Niezmiernie miło jest Mi powitać nowe osoby w Zarządzie Panią Paulinę Bulska-Dzięcioł i Panią Annę Piekarek. W komisji rewizyjnej witamy Panią Edytę Zarębę. 3. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu ustala poniższe wysokości składek członkowskich, które będą obowiązywać począwszy od miesiąca września 2019 roku:

  1. składka podstawowa za miesiące od sierpnia do czerwca w wysokości 120 złotych, oprócz grupy przedszkola i seniorów
  2. składka obniżona za miesiące od sierpnia do czerwca w wysokości 110 złotych w przypadku, gdy członkami klubu jest rodzeństwo (dwoje lub więcej dzieci),
  3. składka za miesiąc lipiec każdego roku kalendarzowego w wysokości 50 złotych.

ZEBRANIE WALNO-SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2018

Zapraszamy wszystkich rodziców członków naszego klubu oraz drużynę seniorów 13 kwietnia w sobotę o godzinie 16:00. Spotkanie odbędzie się w hali widowiskowej OKISU w Zielonce przy ul. Łukasińskiego.

Porządek spotkania

  1. Otwarcie spotkania
  2. Komisja rewizyjna przedstawi sprawozdanie finansowe klubu za rok 2018
  3. Głosowanie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi UKS „Orły Zielonka” za rok obrotowy 2018.
  4. Wybór nowych członków do zarządu 2 osoby i komisji rewizyjnej 1 osoba ( ustępujący członkowie rezygnują ze swojego stanowiska)
  5. przedstawienie i głosowanie w sprawie uchwalenia NOWEGO STATUTU klubu ( głosowanie będzie się mogło odbyć przy ilość 2/3 członków klubu – tj. minimum 110 członków – rodziców ( jedno dziecko jeden głos)
  6. propozycja podniesienia wysokości składki członkowskiej od 1 września 2019 r. o 20 zł dla zawodników sekcji dzieci oprócz przedszkola
  7. Zakończenie spotkania

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I CZŁONKÓW KLUBU NA SPOTKANIE

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA