BADANIA SPORTOWE

Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości  „grupowego” wykonania badań sportowych przed liga wiosenną, będą miały możliwość ich przeprowadzenia w poniższych terminach:

  • Badanie EKG – 7.03.2020 godz 10:00 SP NR 4 ( nr Sali do potwierdzenia)
  • Lekarz sportowy – 17.03.2020 godz 19:00 SP NR 4 ( nr Sali do potwierdzenia)

UWAGA : warunkiem przystąpienia do badania u lekarza , jest aktualne wykonanie badania EKG + aktualnych badań morfologia ogólna.