⚠️⚠️ OGŁOSZENIE 📢📢

Szanowni Państwo, członkowie Klubu !

Z uwagi na wprowadzane przez władze ograniczenia z tytułu zagrożenia epidemią koronawirusa, jesteśmy zmuszeni do odwołania zebrania walno-sprawozdawczego Klubu zaplanowanego na dzień 20 marca 2020 na godz. 19,00.

Jednocześnie mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości w bieżących działaniach UKS Orły Zielonka , Zarząd Klubu podjął uchwałę o zwołaniu w trybie przyspieszonym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbędzie się w dniu 13 marca 2020 o godz. 18,30 w Zielonce przy ulicy Kolejowej 50. W przypadku braku kworum drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu ustala się na dzień 13 marca 2020 na godz. 18,45.

Tematem obrad będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za rok obrotowy 2019 i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

Zapraszamy wszystkich członków Klubu.

Zarząd Klubu