AKTUALNOŚCI PŁATNOŚCI !!!!

Szanowni Państwo, Członkowie UKS Orły Zielonka; Sytuacja nadzwyczajna, w jakiej znalazł się nasz kraj, a tym samym większość sektorów działalności, w tym też szkółki piłkarskie ,dla wszystkich jest trudna. Co chwilę można natchnąć się na różne apele. My jako Zarząd musimy zadbać i być przygotowanym na wznowienie działalności , gdy wrócimy już do gry . Przy tej okazji pojawiły się zapytania o comiesięczne płatności na rzecz naszego stowarzyszenia UKS Orły Zielonka. Po bardzo szczegółowej analizie kosztów stałych Klubu informujemy, iż jako Klub jesteśmy w stanie, bez większego uszczerbku dla jakości działań na rzecz naszych zawodników, obniżyć składki członkowskie za miesiąc kwiecień do kwoty 80 zł dla dzieci w rocznikach od 2005 do 2013 i 70 zł grupy przedszkolnej. Osoby ,które chcą nas wspierać w tym trudnym czasie mogą dobrowolnie uiścić całość składki, za co z góry dziękujemy. Z uwagi na brak treningów na boisku, zawodnicy co tydzień będą otrzymywali ćwiczenia do wykonywania w ramach „treningów on line”. Uzasadniając decyzję -w tej chwili budżet roczny Klubu jest domykany na miarę potrzeb i możliwości naszej społeczności. Nie posiadamy rezerw finansowych, z których moglibyśmy pokryć koszty stałe i dlatego też liczymy na Państwa wyrozumiałość i sumienność w opłacaniu składek. Przypominamy, że opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości budżetu Klubu. Pozwala ona na prowadzenie statutowej działalności każdego UKS, tj. zajęć sportowych, utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, ubezpieczenie zawodników, zakup i utrzymanie sprzętu sportowego i rozgrywek ligowych. Wszystkie pieniądze, które wpływają do nas są wydatkowane na realizację celów statutowych. Pozyskiwane przez Klub dofinansowania muszą być przeznaczane na ściśle określone działania w ramach zadań publicznych. Nie mamy prawa wykorzystywać tych środków na inne cele. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, Klubowi uda się pozyskać dodatkowe fundusze na ten cel z jakichkolwiek programów pomocowych( na chwilę obecną brak decyzji w tej kwestii na takiego rodzaju działalność) z ogromną przyjemnością przekażemy je na poczet przyszłych Państwa składek członkowskich. Niestety, ale teraz już wiemy, że nie przysługuje nam dofinansowanie z PZPN-u (Związek ogłosił że grupy juniorskie zostaną zwolnione z opłaty udziału w lidze , tyle że na mocy Uchwały nr IV/79 z 19 kwietnia 2018 , kluby były już zwolnione z ponoszenia tych opłat– było to 1500 zł). W chwili obecnej musimy się kierować aktualną sytuacją i możliwościami klubu. Nie osiągniemy tego bez wsparcia wszystkich zainteresowanych losem klubu, w tym przede wszystkim Państwa, którzy jako jego członkowie, można powiedzieć że są jego „ właścicielami”. Liczymy na wyrozumiałość i wsparcie naszych działań. Cały Zarząd i grono trenerskie jest z Wami i z niecierpliwością oczekuje powrotu na murawę. Ze sportowym pozdrowieniem.