Podsumowanie Zebrania Walno – wyborczego

Drodzy Członkowie Klubu,

Na początku chcielibyśmy podziękować za przybycie na spotkanie walno –wyborcze .
Na zebraniu:
• przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2017-2019
• wybrano nowy Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną
• przedstawiono plany na kolejną kadencję Zarządu Klubu

Nowy Zarząd Klubu UKS ORŁY ZIELONKA na lata 2019-2021 przedstawia się następująco:
PREZES ZARZĄDU – Justyna Wysocka – Jankowska ( rocznik 2007)
SEKRETARZ – Adam Borowski ( seniorzy)
CZŁONKOWIE ZARZĄDU – Edyta Zaręba ( rocznik 2008)
Paulina Bulska – Dzięcioł (rocznik 2007)
Paweł Faliński ( rocznik 2005 oraz 2011)


Nowy skład Komisji Rewizyjnej :
1. Artur Wałczuk – przewodniczący (rocznik 2005 )
2. Patrycja Zgutka – sekretarz ( rocznik 2007)
3. Karolina Kaczmarska-Skiba ( rocznik 2008)

Dodatkowo informujemy, że z dniem 1 października funkcję Koordynatora Klubu obejmuje trener Damian Mogielnicki..