Konkurs pt. „Uzależnieniom mówimy NIE !”

Uwaga , konkurs letni ! Pokaż Nam , jak mówisz uzależnieniom NIE… Szczegóły konkursu na plakacie oraz w regulaminie. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i młodzież z gminy Zielonka.

Konkurs plastyczny „ Uzależnieniom mówimy NIE ”

Weź udział w konkursie plastycznym na temat uzależnień.

Organizator Uczniowski Klub Sportowy ORŁY ZIELONKA

CELE KONKURSU

– popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat uzależnień

– kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia

– propagowanie życia bez nałogów

– kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs rozpoczyna się od 13 sierpnia i trwa do 28 sierpnia 2020r.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zielonka.
  3. Temat prac konkursowych brzmi  „ Uzależnieniom mówimy NIE ”.
  4. Tematyka prac dotyczy uzależnień ( internet, papierosy, narkotyki, dopalacze, alkohol ).
  5. Każdy z uczestników może przekazać na cele konkursu tylko 1 pracę.
  6. Prace przekazywane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonywane dowolną techniką , wcześniej niepublikowanymi.
  7. Format pracy nie mniejszy niż  A4, nie większy niż A3.
  8. Każda praca musi zawierać:  imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu.
  9. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie w drodze konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  10. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora na Stadion Miejski przy ulicy Dziennikarskiej w terminie do 28.08.2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-20:00.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych  7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

– zgodność z tematem

– stopień trudności techniki

– staranność i dbałość wykonania

– ogólne wrażenie artystyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

– Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2020 podczas imprezy plenerowej na Stadionie Miejskim przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce.

– Autorzy 20 nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie, odwołania bez podania przyczyny oraz do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

– Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.