Zarząd

Justyna Wysocka-Jankowska – Prezes

Norbert Sieradzan – Sekretarz

Paulina Bulska-Dzięcioł – Członek Zarządu

Anna Piekarek – Członek Zarządu

Adam Borowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Monika Jurczak – Przewodnicząca

Artur Wróblewski – Sekretarz

Edyta Zaręba – Członek Komisji